homelanguagesign upsign in

Programme Media

Certified E-Commerce Consultant

Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένας νέος τρόπος εξυπηρέτησης πελατών, που αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, γιατί συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήματα, τόσο για τον αγοραστή, όσο και για τον πωλητή.

Το επάγγελμα του Συμβούλου ηλεκτρονικού εμπορίου είναι σχετικά καινούργιο, καθώς η έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου άρχισε να προβάλλεται στις διεθνείς αγορές τη δεκαετία του ’90.

Στην εποχή της ευρυζωνικότητας που διανύουμε, γίνεται φανερό πως η εξοικείωση και η ενημέρωση για τις νέες τεχνολογίες, καθώς και το πνεύμα συνεργασίας στο πλαίσιο της υλοποίησης, είναι βασικά στοιχεία για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος του Συμβούλου Ηλεκτρονικού Εμπορίου. 

Οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι αρκετά ευοίωνες, αφού οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτά ο Σύμβουλος ΗλεκτρονικούΕμπορίου είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές και επίκαιρες, ενώ παράλληλα βρίσκουν ποικίλες εφαρμογές σε εταιρείες και επιχειρήσεις μεσχετικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Who is it for

Benefits

Structure

Academics

Το CEC απευθύνεται σε

Επιχειρηματίες που θέλουν να κατανοήσουν το νέο περιβάλλον και τις δυνατότητες που τους δίνει η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα καθώς και σε

Διευθυντές ή άτομα που ασκούν διοίκηση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται «ηλεκτρονικά» και πρέπει να είναι σεθέση να λάβουν τις σωστές στρατηγικές αποφάσεις όταν απαιτηθεί.

Επίσης, σε

Στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να συμμετέχουν ενεργά σε έργα εισαγωγής τεχνολογιών ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και σε

άτομα που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου ως σύμβουλοι ανάπτυξης ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας
Στόχος του προγράμματος είναι ο υποψήφιος:
 • Να αποκτήσει γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες γιατην επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος
 • Να είναι σε θέση να προσαρμόσει τα προσόντα του στις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος
 • Να αποκτήσει κοινωνικές δεξιότητες και μια νέα επαγγελματική - εργασιακή ταυτότητα που θα του επιτρέψει να ενταχθεί στις νέες εργασιακές ανάγκες
Το CEC πιστοποιεί, μεταξύ άλλων, ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση να:
 • Πραγματοποιεί το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση της πολιτικής για την ασφάλεια του δικτυακού τόπου και των δεδομένων που μεταφέρονται
 • Επιλέγει συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών πουυποστηρίζει ο δικτυακός τόπος
 • Εποπτεύει την ομάδας ανάπτυξης του δικτυακούτόπου§ Ενημερώνει και να διαχειρίζεται τον δικτυακό τόπο
 • Αξιολογεί τη λειτουργία του δικτυακού τόπου και ναεπιλέγει τα κανάλια προώθησης
 • Προσαρμόζει τις πολιτικές του δικτυακού τόπου στηντρέχουσα νομοθεσία
Ενότητες
 • Διαδίκτυο και επιχειρηματικότητα
 • Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Ασφάλεια και κρυπτογράφηση
 • Συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Κατασκευή Ιστοσελίδων
 • Στρατηγικές προώθησης της ηλεκτρονικής παρουσίας
 • Αξιολόγηση παρουσίας
 • Νομικές πτυχές του ηλεκτρονικού εμπορίου
H ACTA

Η ACTA είναι φορέας πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού, που ίδρυσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Ελλάδα.

Σκοπός της είναι να παρέχει πιστοποιήσεις γνώσεων και δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σεβόμενη το κύρος και το όνομα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η τεχνογνωσία και η αξιοπιστία του μεγαλύτερου ελληνικού πανεπιστημίου αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για το υψηλό επίπεδο των διαδικασιών πιστοποίησης και δίνουν κύρος και αναγνώριση.

Με την υπ’ αριθμό Γ/12017/18-5-2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι πιστοποιημένος φορέας χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής αναγνωρισμένων και από το ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με την ΚΥΑ Α/25081/1-12-2005 των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η ACTA είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), Αριθμός Πιστοποιητικού 594, αρμόδιο δυνάμει του ν.3066/2002 εθνική αρχή εποπτευόμενο από το υπουργείο ανάπτυξης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤΕΝ ISO/IEC 17024:2003 να διενεργεί πιστοποιήσεις προσώπων με επίσημα πεδία εφαρμογής:CCU: Certified Computer UserCCE: Certified Computer ExpertCCAD: Certified Computer Aided DesignerCSMA: Certified Secretaries Management Assistants.

Συνεπώς, η ACTA φέρει την ιδιότητα του διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης προσώπων, γεγονός το οποίο καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών - μελών της EA (European cooperation for Accreditation).
 • LanguageGreek
 • Mode100% Online
 • Duration3 Months
 • Awarding InstitutionACTA Certification Organisation
 • Title of AwardCertified E-Commerce Consultant
 • Entry RequirementsAt least a Level 3 qualification, or 2 years work experience and competency in the language of assessment
 • FeesEUR 600
  For Greece and Cyprus: