αρχικήlanguageγίνε μέλοςείσοδος

Programme Media

Postgraduate Diploma in Strategic Management

Το ATHE Level 7 Extended Diploma in Strategic Management παρέχει στους μαθητευόμενους την ευκαιρία να επικεντρωθούν σε μια συγκεκριμένη περιοχή γνώσης ή να αναπτύξουν ευρύτερη γνώση, κατανόηση και δεξιότητες σε περιοχές που διαλέξουν μέσα από ενότητες επιλογής.

Υποτροφίες και δωρεάν βιβλία από την Ελληνική Ακαδημία Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ακαδημίας Διοίκησης Επιχειρήσεων η οποία χορηγεί υποτροφίες και βιβλία με σκοπό να υποστηρίξει τους συμμετέχοντες να ξεκινήσουν το πρόγραμμα.

Βρετανική Πιστοποίηση με Διεθνή Αναγνώριση

Οι τίτλοι ATHE Level 7 έχουν σχεδιασθεί με την υποστήριξη του Συμβουλίου Κλαδικών Δεξιοτήτων - Sector Skills Council και του Συμβουλίου για την Διοίκηση - Council for Administration του Ηνωμένου Βασιλείου και έχουν πιστοποιηθεί με βάση το Πλαίσιο Εποπτευόμενων Τίτλων - Regulated Qualifications Framework (RQF).

Κάθε πιστοποιημένος τίτλος φέρει τον Αριθμό Πιστοποίησης Τίτλου - Qualification Accreditation Number (QAN).  Ο αριθμός αυτός αναγράφεται στο τελικό πιστοποιητικό του μαθητευόμενου.

Ο αριθμός QAN για το ATHE Level 7 Certificate in Strategic Management είναι 603/0630/0

Εθνικά Επαγγελματικά Πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου

Οι τίτλοι ATHE Level 7 καλύπτουν σε σημαντικό βαθμό την θεμελιώδη γνώση και κατανόηση των Εθνικών Επαγγελματικών Προτύπων στην Διοίκηση και την Ηγεσία.

Συνέχιση Σπουδών

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση τίτλου ATHE Level 7 υπάρχει αρκετές ευκαιρίες για συνέχιση της μάθησης.  Οι μαθητευόμενοι μπορούν να συνεχίσουν σε:
 • ανώτερους τίτλους του ίδιου επιπέδου π.χ. από ένα Award σε ένα Certificate και ύστερα σε ένα Diploma in Strategic Management ή στο Diploma in Healthcare Management
 • σε πρόγραμμα MBA και να αιτηθούν εξαιρέσεις για ορισμένες από τις ενότητες που έχουν ολοκληρώσει

Ποιους αφορά

Προνόμια

Δομή

Academics

Το ATHE Level 7 Extended Diploma in Strategic Management έχει σχεδιασθεί με βάση τις προδιαγραφές του Regulated Qualifications Framework (RQF) του Ηνωμένου Βασιλείου, για να καλύπτει τις ανάγκες του επαγγελματικού κλάδου και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των αναγνωρισμένων κέντρων σε όλο το κόσμο.

Το ATHE Level 7 Extended Diploma in Strategic Management παρέχει γενικές διοικητικές δεξιότητες για όσους σχεδιάζουν να αναλάβουν ή έχουν αναλάβει διοικητικό ρόλο.  Ο τίτλος παρέχει τις δεξιότητες και τις γνώσεις μου ανταποκρίνονται στις ανάγκες των διευθυντικών στελεχών σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.

Το ATHE Level 7 Extended Diploma in Strategic Management παρέχει μια ευέλικτη μαθησιακή πορεία για μαθητευόμενους που έχουν ήδη αποκτήσει τίτλους στη Διοίκηση σε κατώτερο επίπεδο και για μαθητευόμενους που δεν κατέχουν τίτλο στη Διοίκηση, αλλά είτε έχουν τίτλο σε άλλο θεματικό αντικείμενο και/ή εργαασιακή εμπειρία.
Οι τίτλοι ATHE Level 7 in Management είναι σχεδιασμένοι να παρέχουν:
 • μέγιστη ευελιξία με διαφορετικής έκτασης τίτλους επιπέδου 7 για όσους επιθυμούν ή έχουν το χρόνο να ολοκληρώσουν σύντομης διάρκειας τίτλους και να συνεχίσουν σε μεγαλύτερης διάρκειας τίτλους στο μέλλον
 • ευκαιρίες για τους μαθητευόμενους να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες, προσωπικές ικανότητες και συμπεριφορές που είναι βασικές για την επιτυχημένη απόδοσή τους στον εργασιακό τους βίο
 • ενότητες επιλογής σε συγκεκριμένες εξειδικεύσεις, που είναι απευθείας σχετιζόμενες με τις υπευθυνότητες των μαθητευόμενων ή ανατποκρίνονται σε συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος και υποστηρίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη
 • ευκαιρίες σε μαθητευόμενους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν ένα full time πρόγραμμα και να αποκτήσουν το Diploma

Ενότητες
 • Strategic Planning
 • Finance for Strategic Managers
 • Research for Strategic Development
 • Organisational Behaviour
 • Personal Development for Leadership and Strategic Management
 • Strategic Marketing
 • Strategic Human Resource Management
 • Managing Continuous Organisational Improvement
Σχετικά με το ATHE

To ATHE είναι βρετανικός οργανισμός απονομής τίτλων εποπτευόμενος από το Γραφείο Εποπτείας Τίτλων και Εξετάσεων - Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual), την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας επαγγελματικών τίτλων και εξετάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το ΑΤΗΕ παρέχει τίτλους με βάση το Πλαίσιο Εποπτευόμενων Τίτλων - Regulated Qualifications Framework (RQF) στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών, την Διοίκηση της Υγείας και της Κοινωνικής Φροντίδας και στην Διοίκηση στον κλάδο του Τουρισμού και των Ταξιδίων.

Οι Τίτλοι του ΑΤΗΕ

Οι τίτλοι που παρέχει το ΑΤΗΕ είναι αποτέλεσμα εξειδικευμένης τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε σε συνεργασία με κολλέγια, συμβούλια κλαδικών δεξιοτήτων, έμπειρους επαγγελματίες και την ομάδα ανάπτυξης τίτλων του ΑΤΗΕ.  Με βάση το RQF το ΑΤΗΕ έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα τίτλων από awards, certificates και diplomas που παρέχουν εξέλιξη από το επίπεδο 4 έως και το επίπεδο 7.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των τίτλων του ΑΤΗΕ είναι:
 • βασικές ενότητες που είναι κοινές σε διαφορετικούς κλαδικούς τίτλους που παρέχουν την ευκαιρία στους μαθητευόμενους να αλάζουν κατεύθυνση ή να απαφασίζουν αργότερα για το ποιά θα είναι η εξειδίκευσή τους
 • μικρής διάρκειας τίτλοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επαγγελματική ανάπτυξη για όσους εργάζονται ή για όσους δεν έχουν το χρόνο να παρακολουθήσουν ένα full time πρόγραμμα
 • ευέλικτες μέθοδοι αξιολόγησης που επιτρέπουν στους αξιολογητές να επιλέγουν την πιο κατάλληλη για τους μαθητευόμενους
 • ευέλικτοι τίτλοι που παρέχουν πολλαπλές ευκαιρίες συνέχισης της μάθησης
 • ΓλώσσαΕλληνικά
 • Mode100% μέσω Διαδικτύου
 • Διάρκεια12 months
 • Awarding InstitutionATHE Awarding Organisation
 • Τίτλος ΠτυχίουATHE Level 7 Extended Diploma in Strategic Management
 • ΑπαιτήσειςΤουλάχιστον τίτλο επιπέδου 6 ή 6 χρόνια διοικητική εμπειρία και επάρκεια στη γλώσσα αξιολόγησης
 • ΔίδακτραEUR 2400
  ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
  Για Ελλάδα και Κύπρο:

  Η Ελληνική Ακαδημία Διοίκησης Επιχειρήσεων χορηγεί υποτροφίες σε μαθητευόμενους που εγκρίνονται από την Επιτροπή Υποτροφιών, ως ακολούθως:

  • 30% σε ανέργους
  • 20% σε άτομα με ετήσιο εισόδημα μικρότερο των 12000 ευρώ
  • 10% σε τρίτεκνους και πολύτεκνους γονείς