αρχικήlanguageγίνε μέλοςείσοδος

Programme Media

Certified Computer User

Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό από ΕΟΠΠΕΠ για τους διαγωνισμούς του δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ και για την αγορά εργασίας, το CCU αποτελεί το απαραίτητο προσόν τόσο στην Ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

To πιστοποιητικό CCU πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να έχει κάποιος προκειμένου να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή και τις εφαρμογές Microsoft® Office 2002, 2003, 2007 ή 2010.

Ποιους αφορά

Προνόμια

Δομή

Academics

Απευθύνεται σε:
 • Επαγγελματίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
 • Εργαζόμενους και ανέργους
 • Φοιτητές και μαθητές
To CCU πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος:
 • είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου και επίσης οτι
 • διαθέτει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ που είναι απαραίτητες για την εισαγωγή και ανέλιξή του στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.
Ενότητες
 • Βασικές Έννοιες Πληροφορικής
 • Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Υπολογιστικά Φύλλα
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Παρουσιάσεις
H ACTA

Η ACTA είναι φορέας πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού, που ίδρυσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Ελλάδα.

Σκοπός της είναι να παρέχει πιστοποιήσεις γνώσεων και δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σεβόμενη το κύρος και το όνομα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η τεχνογνωσία και η αξιοπιστία του μεγαλύτερου ελληνικού πανεπιστημίου αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για το υψηλό επίπεδο των διαδικασιών πιστοποίησης και δίνουν κύρος και αναγνώριση.

Με την υπ’ αριθμό Γ/12017/18-5-2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι πιστοποιημένος φορέας χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής αναγνωρισμένων και από το ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με την ΚΥΑ Α/25081/1-12-2005 των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η ACTA είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), Αριθμός Πιστοποιητικού 594, αρμόδιο δυνάμει του ν.3066/2002 εθνική αρχή εποπτευόμενο από το υπουργείο ανάπτυξης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤΕΝ ISO/IEC 17024:2003 να διενεργεί πιστοποιήσεις προσώπων με επίσημα πεδία εφαρμογής:CCU: Certified Computer UserCCE: Certified Computer ExpertCCAD: Certified Computer Aided DesignerCSMA: Certified Secretaries Management Assistants.

Συνεπώς, η ACTA φέρει την ιδιότητα του διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης προσώπων, γεγονός το οποίο καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών - μελών της EA (European cooperation for Accreditation).
 • ΓλώσσαΕλληνικά
 • Mode100% εξ Αποστάσεως μέσω Διαδικτύου
 • Διάρκεια3 Months
 • Awarding InstitutionACTA Certification Organisation
 • Τίτλος ΠτυχίουCertified Computer User
 • ΑπαιτήσειςΤουλάχιστον Τίτλο Σπουδών Επιπέδου 3 ή 2 χρόνια εργασιακή εμπειρία και επάρκεια στη γλώσσα αξιολόγησης
 • ΔίδακτραEUR 600
  Για Ελλάδα και Κύπρο: