αρχικήlanguageγίνε μέλοςείσοδος

Programme Media

Advanced Diploma in Management for Travel and Tourism

Το ATHE Level 5 Diploma in Management for Travel and Tourism παρέχει στους μαθητευόμενους την ευκαιρία να αναπτύξουν ορισμένες από τις βασικές δεξιότητες που χρειάζονται για να αναλάβουν διοικητικό ρόλο στον κλάδο του Τουρισμού και των Ταξιδίων και περιλαμβάνει μία βασική ενότητα και ενότητες επιλογής.

Υποτροφίες και δωρεάν βιβλία από την Ελληνική Ακαδημία Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ακαδημίας Διοίκησης Επιχειρήσεων η οποία χορηγεί υποτροφίες και βιβλία με σκοπό να υποστηρίξει τους συμμετέχοντες να ξεκινήσουν το πρόγραμμα.

Βρετανική Πιστοποίηση με Διεθνή Αναγνώριση

To ATHE Level 5 Diploma in Management for Travel and Tourism έχει πιστοποιηθεί με βάση το Regulated Qualifications Framework (RQF) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κάθε τίτλος φέρει έναν Qualification Accreditation Number (QAN).  Αυτός ο αριθμός εμφανίζεται στον τελικό τίτλο του κάθε μαθητευόμενου.

Ο αριθμός QAN για τον τίτλο ATHE Level 5 Diploma in Management for Travel and Tourism είναι 600/4720/3

Εθνικά Επαγγελματικά Πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου

Οι τίτλοι ATHE Level 5 in Management for Travel and Tourism παρέχουν σημαντικό μέρος από την θεμελιώδη γνώση και κατανόηση των Εθνικών Επαγγελματικών Προτύπων στην Διοίκηση και την Ηγεσία.

Οι τίτλοι ATHE Level 5 in Management for Travel and Tourism έχουν σχεδιασθεί με την υποστήριξη κέντρων που παρέχουν προγράμματα Διοίκησης του Τουρισμού και των Ταξιδίων σε αυτό το επίπεδο ή σχεδιάζουν να το κάνουν στο μέλλον.

Συνέχιση Σπουδών

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός τίτλου ATHE Level 5 in Management for Travel and Tourism υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για συνέχιση της μάθησης.  Οι μαθητευόμενοι μπορούν να συνεχίσουν σε:
 • ανώτερους τίτλους το ίδιου επιπέδου π.χ. από το Certificate στο Diploma ή το Extended Diploma in Management for Travel and Tourism ή σε παρεμφερές τίτλο, πχ το Diploma in Management
 • πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος και να αιτηθούν εξαιρέσεις για ορισμένες από τις ενότητες που έχουν ολοκληρώσει

Ποιους αφορά

Προνόμια

Δομή

Academics

Το ATHE Level 5 Diploma in Management for Travel and Tourism έχει σχεδιασθεί με βάση τις προδιαγραφές του Regulated Qualifications Framework (RQF) του Ηνωμένου Βασιλείου, για να καλύπτει τις ανάγκες του επαγγελματικού κλάδου και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κέντρων.

Το ATHE Level 5 Diploma in Management for Travel and Tourism παρέχει γενικές διοικητικές δεξιότητες για όσους σχεδιάζουν να αναλάβουν ή έχουν αναλάβει διοικητικό ρόλο στον κλάδο του Τουρισμού και των Ταξιδίων.  Ο τίτλος παρέχει τις δεξιότητες και τις γνώσεις μου ανταποκρίνονται στις ανάγκες των διευθυντικών στελεχών σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.

Το ATHE Level 5 Diploma in Management for Travel and Tourism παρέχει μια ευέλικτη μαθησιακή πορεία για μαθητευόμενους που έχουν ήδη αποκτήσει τίτλους στη Διοίκηση σε κατώτερο επίπεδο και για μαθητευόμενους που δεν κατέχουν τίτλο στη Διοίκηση, αλλά είτε έχουν τίτλο σε άλλο θεματικό αντικείμενο και/ή εργασιακή εμπειρία.
Οι τίτλοι ATHE Level 5 in Management for Travel and Tourism είναι σχεδιασμένοι να παρέχουν:
 • μέγιστη ευελιξία με διαφορετικής έκτασης τίτλους επιπέδου 5 για όσους επιθυμούν ή έχουν το χρόνο να ολοκληρώσουν σύντομης διάρκειας τίτλους και να συνεχίσουν σε μεγαλύτερης διάρκειας τίτλους στο μέλλον
 • ευκαιρίες για τους μαθητευόμενους να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες, προσωπικές ικανότητες και συμπεριφορές που είναι βασικές για την επιτυχημένη απόδοσή τους στον εργασιακό τους βίο
 • ενότητες επιλογής σε συγκεκριμένες εξειδικεύσεις, που είναι απευθείας σχετιζόμενες με τις υπευθυνότητες των μαθητευόμενων ή ανατποκρίνονται σε συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος και υποστηρίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη
 • ευκαιρίες σε μαθητευόμενους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν ένα full time πρόγραμμα και να αποκτήσουν το Extended Diploma
Ενότητες
 • Travel and Tourism Organisations in a Global Context
 • Managing Communication
 • People Management
 • Finance and Funding in the Travel and Tourism Sector
Σχετικά με το ATHE

To ATHE είναι βρετανικός οργανισμός απονομής τίτλων εποπτευόμενος από το Γραφείο Εποπτείας Τίτλων και Εξετάσεων - Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual), την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας επαγγελματικών τίτλων και εξετάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το ΑΤΗΕ παρέχει τίτλους με βάση το Πλαίσιο Εποπτευόμενων Τίτλων - Regulated Qualifications Framework (RQF) στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών, την Διοίκηση της Υγείας και της Κοινωνικής Φροντίδας και στην Διοίκηση στον κλάδο του Τουρισμού και των Ταξιδίων.

Οι Τίτλοι του ΑΤΗΕ

Οι τίτλοι που παρέχει το ΑΤΗΕ είναι αποτέλεσμα εξειδικευμένης τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε σε συνεργασία με κολλέγια, συμβούλια κλαδικών δεξιοτήτων, έμπειρους επαγγελματίες και την ομάδα ανάπτυξης τίτλων του ΑΤΗΕ.  Με βάση το RQF το ΑΤΗΕ έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα τίτλων από awards, certificates και diplomas που παρέχουν εξέλιξη από το επίπεδο 4 έως και το επίπεδο 7.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των τίτλων του ΑΤΗΕ είναι:
 • βασικές ενότητες που είναι κοινές σε διαφορετικούς κλαδικούς τίτλους που παρέχουν την ευκαιρία στους μαθητευόμενους να αλάζουν κατεύθυνση ή να απαφασίζουν αργότερα για το ποιά θα είναι η εξειδίκευσή τους
 • μικρής διάρκειας τίτλοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επαγγελματική ανάπτυξη για όσους εργάζονται ή για όσους δεν έχουν το χρόνο να παρακολουθήσουν ένα full time πρόγραμμα
 • ευέλικτες μέθοδοι αξιολόγησης που επιτρέπουν στους αξιολογητές να επιλέγουν την πιο κατάλληλη για τους μαθητευόμενους
 • ευέλικτοι τίτλοι που παρέχουν πολλαπλές ευκαιρίες συνέχισης της μάθησης
 • ΓλώσσαΕλληνικά
 • Mode100% μέσω Διαδικτύου
 • Διάρκεια6 Months
 • Awarding InstitutionATHE Awarding Organisation
 • Τίτλος ΠτυχίουATHE Level 5 Diploma in Management for Travel and Tourism
 • ΑπαιτήσειςΤουλάχιστον τίτλο επιπέδου 4 ή 2 χρόνια διοικητική εμπειρία και επάρκεια στη γλώσσα αξιολόγησης
 • ΔίδακτραEUR 1200
  ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
  Για Ελλάδα και Κύπρο:

  Η Ελληνική Ακαδημία Διοίκησης Επιχειρήσεων χορηγεί υποτροφίες σε μαθητευόμενους που εγκρίνονται από την Επιτροπή Υποτροφιών, ως ακολούθως:

  • 30% σε ανέργους
  • 20% σε άτομα με ετήσιο εισόδημα μικρότερο των 12000 ευρώ
  • 10% σε τρίτεκνους και πολύτεκνους γονείς